Artikler

Pilz hjælper med implementeringen af de ændrede krav – den nye maskinforordning er blevet offentliggjort!

arrow_backTil oversigten

18. august 2023 | Pilz Skandinavien

Den 29.06.2023, blev ”Machinery regulation (EU) 2023/1230” (i det følgende kaldet maskinforordningen) offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Maskinproducenter og driftsansvarlige har 42 måneder til at opfylde de nye krav til maskiner og anlæg. Forordningen giver mere konkrete retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig til væsentlige ændringer på en maskine samt afprøvningspligtige maskiner. Desuden tager den højde for, at digitalisering og Industrial Security har fået større betydning. Eksperterne fra Pilz hjælper med et omfattende program af serviceydelser virksomheder med en vellykket implementering af ændringerne.

I forbindelse med maskiners Functional Safety har maskindirektivet 2006/42/EF altid spillet en særlig rolle. Det beskæftiger sig nemlig med standardiseringen af grundlæggende og forpligtende europæiske sikkerhedskrav til maskiner. Nu offentliggjort som den nye maskinforordning er kravene bragt op på det aktuelle, tekniske niveau.

Cybersecurity som pligt

Den nye forordning omfatter stadig maskiner samt tilhørende produkter, men udvider dog sikkerhedskomponenterne med software. Den skaber større klarhed over, hvornår der er tale om en væsentlig ændring på eksisterende maskiner og anlæg, og der derfor skal gennemføres en ny CE-overensstemmelsesvurdering. Her skal man være opmærksom på, at brugeren som følge af en væsentlig ændring bliver til producent – med alle dertil hørende pligter. Således angiver den nye maskinforordning seks maskinkategorier under ”potentially high risk machinery“ – bl.a. i forhold til kunstig intelligens, som maskinproducenter ikke som hidtil selv kan erklære i overensstemmelse med en harmoniseret standard. Fremover skal der til dette formål inddrages et udpeget organ.

Nyhed: Til forskel fra maskindirektivet, som udelukkende drejede sig om Safety, er beskyttelsesmålet Cybersecurity medtaget under ”Essential health and safety requirements (EHSR)” som ”protection against corruption”. Cybersecurity-trusler må ikke forringe maskinens sikkerhedsfunktioner. Det betyder, at nogle producenter er nødt til at revidere deres hidtidige Security-koncepter.

Aktuel status

Der er også forenklinger: Under bestemte rammebetingelser er digitale driftsvejledninger samt digitale EU-overensstemmelseserklæringer tilladte. Papirudgaven skal blot medsendes på kundens anmodning.
„Alt i alt tager den nye forordning hensyn til de senere års teknologiske forandringer“, udtaler Klaus Dürr, Vice President Standards Group hos Pilz. ”Med den fastlagte 'overgangsperiode' på 42 måneder har standardiseringsorganerne nu et stort stykke arbejde foran sig. Det bliver altså spændende at se, om de relevante standarder vil være til rådighed som harmoniserede standarder, når maskinforordningen træder i kraft.”

Maskinproducenter er ikke alene

Pilz har i mange år hjulpet maskinproducenter med et omfattende program af serviceydelser inden for maskinsikkerhed lige fra sikkerhedsanalyse til validering og CE-mærkning. Eksperterne fra Pilz rådgiver kunderne i forbindelse med en væsentlig ændring på maskiner og anlæg ud fra kravene i maskinforordningen. Pilz har også kravene til Security i forbindelse med standarder i tankerne – for Industrial Security sørger for integriteten af Safety på maskinen: Til dette formål har virksomheden udvidet sit program af serviceydelser med passende kurser inden for Industrial Security.

Flere artikler fra Pilz Skandinavien

Artikel er skrevet af:

Pilz Skandinavien

Vi designer fremtidens industrielle automatisering

Pilz er en global udbyder af komponenter, systemer og serviceydelser til automatisering. Vi går ikke på kompromis, når det drejer sig om sikkerhed for menneske, maskine og miljø. Som en traditionsrig familievirksomhed, der er repræsenteret over hele verden, er det vores mål at være din pålidelige partner lokalt.

Vores grundtanke – The Spirit of Safety

Vi vil gøre verden mere sikker med alle vores handlinger. Det ses i hvert eneste produkt og hver eneste løsning fra Pilz, som tager hensyn til både maskinsikkerhed og krav til Security.

Se profil

Mød os på AUTOMATIK

Erik Hynding Møller

Key Account Manager

Pilz Skandinavien

På messen

Erik Hynding Møller

Ove Davidsen

Sales Engineer

Pilz Skandinavien

På messen

Ove Davidsen

Tom Lorentzen

Technical Manager

Pilz Skandinavien

På messen

Tom Lorentzen

keyboard_arrow_up