Speaker - Cheklist:

Virksomhedsoplysninger / Business Information
Firmanavn / Company name 
Adresse / Adress 
Postnummer / Postal code 
By / City  
Land / Country 
Telefon / Phone number 
Indlægsholder / speaker
Kontaktperson / Contact person   
Email  
Telefon nummer på indlægsholder / The spearkers phone number  
Indlægsoplysninger / Presentation information
Dato / Date
 
 
Tidspunkt for indlægget
Time slot
 
 
Indlægstitel / Title of presentation 
Teaser 
Konferencespor / Conference tracks 
Målgruppe / Target group 
Sprog / Language 
Moderator 
Billede af indlægsholder/ Picture of speaker
Billede / Picture
 
Upload Billede 
Av-udstyr / AV equipment
  
  
  
  
  
  
  
Bemærkning - specielle ønsker til AV-udstyr / Note - special wish to AV equipment 
Bemærkning / Note 
Bemærkning / Note 
Ovenstående ifølge aftale med / The abovementioned is agreed with
  
Dato for indgåelse af aftalte / Date of agreement  

Få nyheder fra AUTOMATIK

Få vores nyhedsmail og hold dig opdateret på AUTOMATIK samt det spændende konferenceprogram.

Få nyheder fra AUTOMATIK